Generatory / modele bitom odświeżenie powietrza1 Dezynfekcja standardowa2 Dezynfekcja agresywna3 Ozonowanie samochód / bus Max. czas pracy gen.
NS3,5 / NE3,5  70m3 / 28m2 35m3 / 14m2 18m3 / 7m2 ~40 - 45 min. 1h
NS5 / NE5  85m3 / 34m2 42m3 / 21m2 21m3 / 9m3 30 - 35 min. 1h
NS7 / NE7/ NH7 110m3 / 44m2 55m3 / 22m2 28m3 / 12m2 25 - 30 min. 1h
 P7 / PT7 / PP7 / N7 / NT7 /NP7 / NH10 140m3 / 56m2 70m3 / 28m2 35m3 / 14m2 20 - 30 min. 1h
P10 / PT10 / PP10 / N10 / NT10 / NP10  200m3 / 80m2 100m3 / 40m2 50m3 / 20m2  do 20 min. 1h
P14 / PT14 / PP14 / N14 / NT14 / NP14 280m3 / 112m2* 140m3 / 56m2* 70m3 / 28m2* 1/2 mocy 20 - 30min. 1h
N20 / NT20 / NP20 400 m3 / 160m2* 200m3 / 80m2* 100m3 / 40m2* 1/2 mocy do 20 min. 1h
N30 / NT30 / NP30 600m3 / 240m2* 300m3 / 120m2* 150m3 / 60m2* 1/2 mocy do 15 min. 1h
N60 / NT60 / NP60 2400m3 / 960m2* 600m3 / 240m2 * 300 / 120m2 * -------- 1h
           
X - PRO AIR 10 /  10 P 200m3 / 80m2* 100m3 / 40m2* 100m3 / 40m2 *   **  do 20 min. 24h
X - PRO AIR 20 / 20 P 400 m3 / 160m2* 200m3 / 80m2* 200m3 / 80m2 *   ** 1/2 mocy do 20 min. 24h
X - PRO AIR 30 / 30 P 600m3 / 240m2* 300m3 / 120m2* 300m3 / 120m2 *  ** 1/3 mocy do 20 min. 24h
X - PRO AIR 40 / 40 P 800m3 / 320m2* 400m3 / 160m2* 400m3 / 160m2 *  ** 1/2 mocy 10 - 15 min. 24h
X - PRO AIR 60 / 60 P 1200m3 / 480m2* 550m3 / 220m2* 550m3 / 220m2 *  ** -------- 24h
X - PRO AIR 80 / 80 P 1600m3 / 640m2* 750m3 / 300 m2* 750m3 / 300 m2 *  ** -------- 24h
           
Paramety dla realnej stałej wydajności generatora (dolnej wartości) z otaczającego powietrza przy wysokości 2,5m
           
1 Odświeżenie powietrza - eliminacja możliwie dużej ilości mikroorganizmów, alergenów, oczyszczenie powietrza
2 Dezynfekcja standardowa - wstępne wyjałowienie środowiska, zarodników grzyba itp., drobnoustrojów, usunięcie zapachów organicznych, najczęściej   
  stosowana w pomieszczeniach zamieszkałych.
3 Dezynfekcja agresywna - wyjałowienie środowista, trudne przypadki, pożar, zmarli, pomieszczenia zazwyczaj puste.  
           
* należy zastosować dodatkowy wentylator / wentylatory wspomagające cyrkulację powietrza w pomieszczeniu
** przy ozonowaniu min. 3h - ozonowanie ciągłe bez przerw czasowych